LAPIS SPECVULARIS. LA MINERÍA ROMANA EN HISPANIA TARRACONENSE

Què era el Lapis Specvlaris?.

D’on s’extreia?. Com es treballava?.
Quines aplicacions tenia?.
Us ho descobrim...
Amb la participació de:
  • María José Bernárdez Gómez
  • Juan Carlos Guisado di Monti
Filmació:
  • Asociación Lapis Specularis
Edició:
  • José Benavente Hernández
Per a:
  • LAPIS SPECULARIS
  • KUANUM!
Producció:
  • Museu de Sant Boi – Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (2020)

Comentaris